Cenelín 2016

Dne 21. června se na Fakultě Strojní, ČVUT uskutečnil třetí ročník studentské konference Cenelín. Konference je již tradičně pořádána v rámci stejnojmenného projektu, jehož cílem je vytvoření co možná nejdetailnějšího modelu jaderné elektrárny a dalších komponent souvisejících s energetikou. Konference byla zaměřena na prezentaci současného stavu projektu, výsledků studentských prací a prezentace odborníků z průmyslu.

Konference se zúčastnila řada odborníků jak z akademické obce, tak především odborníků z průmyslu. Prezentace byly zahájeny příspěvkem otce projektu doc. Václava Dostála, který vrámci prezentace přiblížil cíle projektu Cenelín a vizi jeho další budoucnosti.
V návaznosti na úvodní přednášku poskytl Ing. Jan Štěpánek pohled na současný stav projektu s ukázkou dosavadních výstupů z prací studentů. Jednalo se o přehled vytvořeným modelů komponent elektrárny a současný stav prací na jejich publikování v on-line databázi modelů.

Jako prvním prezentujícím z řad odborné veřejnosti byl Ing. Martin Brejcha ze společnosti CAD-Pro. Ing. Brejcha představil činnosti firmy týkající se pokročilých 3D skenovacích technologií v souvislosti se skenováním strojovny na Jaderné elektrárně Temelín.
Odpolední sekce byla zahájena rozsáhlou přednáškou Ing. Jana Zdebora ze Škody JS, a.s., která byla zaměřena na historii výroby tlakových nádob jaderných reaktorů v Plzni a na systém kontroly jejich kvality během jejich životního cyklu. Současný stav na Jaderné elektrárně Temelín popsal vedoucí útvaru Lidských zdrojů Ing. Pavel Šimák ze společnosti ČEZ, a.s.

Jelikož jaderná energetika není jen o štěpení atomů, ale do budoucna věříme, že i o jejich fúzi, byl uveden komplexní příspěvek experta na problematiku fúze Ing. Slavomíra Entlera z Institutu fyziky plazmatu Akademie věd ČR. Ten ve své prezentaci popsal dlouhou cestu od problematiky samotné fúze, až po problémy, se kterými se inženýři potýkají a budou v budoucnu potýkat na cestě za ovládnutím tohoto zdroje energie.
V závěru konference byla představena metodika následného zpracování 3D modelů vytvořenými studenty pro účely on-line prezentací, virtuálních procházek a pro potřeby 3D tisku.