Cenelín 2021

Pátý ročník studentské vědecké konference Cenelín se odehrál 21.10.2021. Tentokrát se konference zaměřila na moderní technologie nejen na jaderných elektrárnách, ale i v dalších oblastech průmyslu jako jsou radiofarmaka či kyberbezpečnost.

Jak je již dobrým zvykem, konferenci uvedl pan docent Václav Dostál, Sc.D.. Na úvodní slovo navázal první prezentací Ing. Jan Štěpánek, Ph.D., který věnoval svůj příspěvek pokrokům v modelu virtuální jaderné elektrárny Cenelín, jehož je hlavním vývojářem a vede studenty při jeho vývoji. Aktuální verzi si mohli účastníci projít v 3D brýlích.

Jako první pozvaný host prezentoval pan Ing. Zdeněk Šíma ze společnosti Rosatom Central Europe. Přednáška byla zaměřena na současný stav výstavby jaderných elektráren ve světě firmou Rosatom a částečně byl zmíněn projekt uzavřeného palivového cyklu. Následovala přednáška pana Pavla Zahrádky z Centra výzkumu Řež s.r.o., který hovořil o 3D profilometrii pro měření drážky těsnění na hlavní dělicí rovině tlakové nádoby reaktoru.

Třetí prezentaci s názvem Radiofarmaka, aneb jádrem ku zdraví uvedl pan Ing. et Ing. Jan Adam, Ph.D. z ÚJV Řež, a.s.. Posluchači se mohli seznámit s moderními způsoby výroby radiofarmak, zobrazovacích metod a s vývojem nových výrobních procesů. První sekci přednášek uzavřel Ing. Pavel Šimák ze společnosti ČEZ, a.s., který jako každý rok neodmítl naše pozvání a seznámil studenty s digitalizací na jaderných elektrárnách v ČR, aktuálními informacemi z tohoto prostředí a taktéž vzpomenul na Letní univerzitu pořádanou každý rok na jaderných elektrárnách Temelín a Dukovany.

Po obědě byla na pořadu prezentace pana RNDr. Jana Procházky, Ph.D. z firmy Q-media s.r.o. o využití MILS platformy pro zajištění kybernetické bezpečnosti. Tato prezentace spojovala témata přístupu k jaderné bezpečnosti s přímou aplikací v oblastech kritické infrastruktury. Následně dostal slovo pan Ing. Slavomír Entler, Ph.D. z Ústavu fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i., jenž připravil příspěvek s názvem Virtuální procházka tokamakem COMPASS. Pan dr. Entler popsal důležité aspekty českého fúzního reaktoru COMPASS a uvedl problematiku fúzních reaktorů ITER a COMPASS-U s aktuálními informacemi o jejich dostavbě.

Pan Jan Hovora z firmy Pocet Virtuality s.r.o. hovořil o výhodách virtuální teleportace v průmyslu a uvedl velmi zajímavé příklady použití z oblasti energetiky, automotive či chemického průmyslu. Poslední prezentací zakončil konferenci Ing. Tomáš Prejda ze společnosti TechSoft Engineering, spol. s r.o.. Účastníci konference se během tohoto příspěvku mohli seznámit s aktuálními projekty řešenými v prostředí CFD a s následnou analýzou výsledků pomocí technologie HoloLens.

Kromě procházek po primárním okruhu jaderné elektrárny Cenelín pomocí brýlí Oculus Quest 2 si mohli účastníci vyzkoušet další způsoby virtuální vizualizace. Díky společnosti TechSoft Engineering byl k dispozici model plavebního kanálu pro vodní slalom z Olympiády v Tokiu 2021 propojený s rozšířenou realitou (Augmented reality). Modelem kanálu proudila voda a pomocí brýlí Microsoft HoloLens II se zobrazovala v reálném čase charakteristika proudu, což kajakářům pomáhá lépe porozumět proudění v závodním kanálu. Samotný model zapůjčil prof. Ing. Jaroslav Pollert, Ph.D. z FSv, ČVUT v Praze. Propojení modelu a rozšířené reality provedl Ing. Tomáš Prejda. Dle byly připraveny další ukázkové modely a to jak od společnosti Pocket Virtuality, tak od společnosti TechSoft Engineering.

Moderování konference se ujal náš kolega Ing. Michal Cihlář a o fotodokumentaci se postarali Bc. Adéla Chalupová, Tomáš Prajs a Josef Zima, za což jim všem vřele děkujeme!

Pátý ročník doprovázela nejen skvělá přátelská atmosféra, ale zejména nezvykle velký počet účastníků. Kromě studentů oboru Jaderná energetická zařízení z Fakulty strojní ČVUT v Praze jsme měli tu čest přivítat delegaci z VŠCHT v Praze, Technické univerzity v Liberci a z FJFI ČVUT v Praze. Za zájem jsme upřímně vděční a doufáme v podobně velký zájem i v příštích letech.

Prezentace jsou ke stažení na:
https://drive.google.com/drive/folders/1E_AIsC1dUpU7CIrMLDeAG2RRPCgdpnkk?usp=sharing

Fotogalerii si můžete prohlédnout na následujícím odkaze:
https://adelachalupova.pixieset.com/ceneln2021/