Konference

Konference Cenelín je pořádána Ústavem energetiky Fakulty strojní s cílem prezentovat a diskutovat aktuální otázky jaderné energetiky, propojovat akademickou sféru s průmyslem a  zároveň dát prostor studentským projektům. Každoročně je také prezentován postup na projektu Cenelín – modelu reaktoru VVER 1000 ve virtuální realitě.