Akce

Ve dnech 21.10.2021 se v prostorách Fakulty strojní ČVUT v Praze bude pořádat studentská vědecká konference „CENELÍN 2021“.

Obsahem konference budou jednak prezentace prací na stejnojmenném projektu Cenelín a dále prezentace odborníků z průmyslu, výzkumu a akademické obce na téma virtuální realita a moderní technologie v jaderné energetice.

Účast na konferenci je zdarma

Registrace zde: https://www.survio.com/survey/d/W2D1C3E8C1K2H7F5O

Všichni jsou srdečně zváni!

kontaktní osoby:
Jan Štěpánek (J.Stepanek@fs.cvut.cz) Miroslav Gleitz (Miroslav.Gleitz@fs.cvut.cz) a Jan Syblík (Jan.Syblik@fs.cvut.cz)