Cenelín 2023

Ve čtvrtek 26. října 2023 se v prostorách Rýsovny Fakulty strojní ČVUT v Praze konal další ročník tradiční studentské konference Cenelín.

Konference byla zaměřena na využití moderních technologií, VR, AR, digital twins apod. v jaderné energetice. Konferenci zahájil patron projektu Cenelín – doktor Jan Štěpánek svou prezentací o historii, současnosti i předpokládané budoucnosti projektu virtuální jaderné elektrárny. Dále následovalo představení činností společnosti ČEZ v oblasti SMR od pana Jana Dufka a pozvání na akce pro studenty pořádané společností ČEZ od pana Pavla Šimáka. Další prezentace z řad pozvaných hostů byly z Centra výzkumu Řež a UJV Řež. Tyto prezentace nastínily možnosti využívání nejmodernějších postupů přímo v praxi, a to například využití strojového učení a umělé inteligence při inspekci jaderného paliva nebo využití digitalizace a moderních metod projektování za účelem zkvalitnění dokumentace a zjednodušení příprav modernizace jaderných elektráren.

V neposlední řadě byly součástí konference také prezentace o propojení moderních technologií a jaderné fúze. Docent Slavomír Entler z Ústavu fyziky plazmatu Akademie věd ČR představil využití VR v tokamacích COMPASS-U, ITER a DEMO.

Druhou prezentací propojující virtuální realitu s jadernou fúzí bylo představení projektu Fuzelín. Tento projekt zpracovává model fúzního reaktoru DEMO. Pan Vojtěch Smolík následně představil další aktivity spojené s projekty Cenelín a Fúzelín – popularizačních přednáškách pro střední školy. Pod jeho vedením proběhlo v posledních několika měsících několik popularizačních přednášek na středních školách v Praze, v blízkém okolí i po celé ČR.

Na organizaci dalšího úspěšného ročníku studentské konference Cenelín se podílel tým Ústavu energetiky. Konference se zúčastnilo na 40 studentů a dalších hostů z několika fakult ČVUT v Praze, VŠCHT, ÚFP AV ČR, SÚRAO, SÚRO, ČEZ, CVŘ, ÚJV, UJP, VUT a Ústav fyziky plazmatu AVČR.

Foto z konference na Facebooku Ústavu energetiky

Poster konference Cenelín 2023