Cenelín 2022

Dne 20.10. 2022 se uskutečnil již šestý ročník studentské konference CENELÍN, která se váže na stejnojmenný projekt. Cílem projektu je vypracovat model jaderné elektrárny ve virtuální realitě, a to především pro vzdělávací účely. Konference se aktivně zúčastnila celá řada uznávaných odborníků jak z akademické obce, tak z průmyslu.

Zahájení se ujal děkan fakulty strojní ČVUT Doc. Ing. Miroslav Španiel, CSc., který zdůraznil důležitost zapojování nových technologií do výuky. Následovalo úvodní slovo Doc. Ing. Václava Dostála, Sc.D Docent Dostál předal slovo Ing. Janu Štěpánkovi, Ph.D., který jakožto hlavní vývojář projektu CENELÍN shrnul posun v projektu a nastínil budoucí cíle. Další přednášku o zkušenostech z výstavby podkritického reaktoru prezentoval Ing. Filip Fejt, Ph.D., čímž zakončil první sekci.

Druhá sekce byla zahájena Ing. Janem Hrbkem, Ph.D. z CVŘ, a.s. Prezentující posluchačům přiblížil problematiku experimentálního výzkumu těžkých havárií. Následovala přednáška Ing. Davida Šestáka, pracovníka Ústavu fyziky plazmatu AV ČR, který hovořil o vývoji VR modelu fúzních reaktorů. Poslední přednáška druhé sekce probíhala v režii Ing. Jakuba Límana ze společnosti ČEZ, a.s. . Účastníci konference byli prostřednictvím pana Ing. Límana seznámeni s problematikou malých modulárních reaktorů a strategií skupiny ČEZ v tomto perspektivním odvětví.

Po obědě se ujal slova Ing. Stefan Bajić ze ZČU v Plzni, který popsal práci jeho týmu na 3D skenování šroubového expandéru. Prezentaci o praktickém využití virtuální reality ve Škodě JS si připravil Ing. Antonín Rudolf. Posluchačům popsal benefity virtuální reality při práci v těžko přístupných a radiačně zatížených prostorách jaderné elektrárny. Poslední přednášku měl Ing. Ondřej Pašta z CVŘ, as. Na téma inspekce palivových souborů a geometrie paliva na JE Temelín. Ing. Pašta popsal netriviální problematiku kontroly jaderného paliva při odstávce s důrazem na kvalitu práce při zachování akceptovatelného času prací.

Po ukončení přednášky následovala neformální rozprava. Účastníci konference si také mohli projít Cenelín ve virtuální realitě pomocí brýlí Oculus Quest 2.

Celou událost moderovala Ing. Alžběta Endrychová. Fotografování se ujali Ing. Jakub Špaček a Tomáš Prajs.

Konference se nesla v duchu zájmu o danou problematiku jak ze strany přednášejících, tak ze strany posluchačů. Po přednáškách bylo zpravidla vzneseno mnoho dotazů. V průběhu dne nechyběly ani úsměvné momenty. Věříme, že všichni účastníci odcházeli jako my s dobrým pocitem příjemného a podnětného setkání se zajímavými lidmi. Těšíme se na další ročníky konference CENELÍN a doufáme, že budou alespoň tak úspěšné jako ta letošní.

Prezentace Cenelín 2022

Fotografie Cenelín 2022