Akce

Dne 21. 6. 2016 se v prostorách Fakulty strojní ČVUT v Praze bude pořádat studentská vědecká konference „CENELÍN 2016“.

V rámci konference bude představena tvorba 3D modelů v Catia, prezentovat svoji tvorbu budou studenti ČVUT a partneři, kteří jsou zapojeni do projektu Cenelín.

Zváni jsou všichni studenti, kteří se podílejí na projektu Cenelín nebo mají o tento projekt zájem.

Kontaktními osobami jsou:
Ladislav Veselý (Ladislav.Vesely@fs.cvut.cz) a Jan Štěpánek (J.Stepanek@fs.cvut.cz)